Uued teosed Uue Kunsti Muuseumi kollektsioonis

TERE TULEMAST
UUE KUNSTI MUUSEUMISSE!


 
 
AVALEHELE MUUSEUMIST NÄITUSED ÜRITUSED KUNSTIKOGU RAAMATUKOGU FILMIFESTIVAL UUDISED
      Jooksvad üritused Tulevik

WARE projekt /

   
         

PÄRNU VISIOONIKONVERENTSID


GRUNDTVIGI   ELUKESTVA   ÕPPEPROGRAMMI   KOOSTÖÖPROJEKT   "WARE"


PÄRNU
VISIOONIKONVERENTSID
PROGRAMMIST
(inglise keeles)
PROJEKTI
TULEMUSED

Projekti on toetatud
Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm
GRUNDTVIG

Grundtvigi õpikoostööprojekt WARE:
ranna-alade regenereerimine

Õpime Euroopa parimatest kogemustest rannikulinnade jätkusuutlikuks arenguks!
VIIDE PROJEKTI KODULEHELE (inglise keeles)

Käesolev lehekülg täieneb pidevalt. Jälgi jooksvat informatsiooni tulevate visioonikonverentside ning infomaterjalide kohta!Aerofoto Pärnust


Pärnu Raekoda

Projektis osalejad:
1. Rahvusvaheline Veeäärsete linnade keskus Veneetsias, Itaalia (koordinaator)
2. Ljubljana Ülikool, Sloveenia
3. Fernando Pessoa Ülikool Portos, Portugal
4. Praha Karli Ülikool, Tšehhi
5. Pärnu Uue Kunsti Muuseum, Eesti

Kirjeldus.
Seoses suurte muutustega sadamalinnades ning rannikuasulates, kus on seiskunud keskkonda hävitav tootmine ning seeläbi vabanenud uusi funktsioone ootavad alad, on väga tähtis igal linnal ning asulal otsida uusi lahendusi.

Eesmärk.
Projekt on seadnud sihiks tutvustada ja jagada kogemusi, kuidas teistes Euroopa riikides on toimunud sadama piirkondade arendus ning millised oleks uued võimalused rannikul asuvate alade regenereerimisel. Nende kogemuste baasil ja kohalikke olusid arvestades loome visioone Eesti vastavate piirkondade arenguks. Mahajäetud alad tuleb võtta kasutusele avalikes huvides ning lähtudes olemasoleva kultuuripärandi maksimaalse säilitamise põhimõttest.

Loodetav mõju ja tulemused. Tänu koolitustelt saadud teadmistele ning loomelaagritest tulnud kogemustele hakkavad Eesti maastikupildist kiiremini kaduma mahajäetud ja räämas sadamad. Siin-seal rannikul asuvad kultuuriväärtuslikud ehitused ning endised pargid täienevad uute, XXI sajandile vääriliste objektidega. Eesti rannikualad muutuvad euroopalikumaks, samas ei kaota nad rahvuslikku omapära.

Tulemus.
WaRe koostööprojekti tegevusteks olid koolitused Itaalias, Portugalis, Tshehhis, Slovakkias, Sloveenias ja Eestis. Vastavate riikide juhtivad urbanistid jagasid loomepäevadel praktilisi näiteid erinevatest rannikulinnadest ning asulatest.
Peale koostööprojekti lõppu jätkab Uue Kunsti Muuseum Pärnu teemaliste visioonikonverentside korraldamist.


Täiskasvanuhariduse valdkonnas on sihtasutus Uue Kunsti Muuseum viinud läbi seminare, konverentse, koolitusi, mille eesmärgiks tõsta erinevate eluvaldkondade teadlikkust keskkonnahoiust, kultuuripärandi kaitsest, ruumilisest planeerimisest.

Alates 2005. aastast on meie muuseumil olnud tihe koostöö Veneetsias asuva üleilmse veeäärsete linnade keskusega. Pärast üleujutust jaanuaris 2005 korraldasime koolituse linnaplaneerijatele Haapsalus ja Pärnus, et ette näha meetmeid looduskahjude vallas. Koolitusel osalesid Veneetsia, Delfti ja Amsterdami ülikoolide õppejõud. Tuntuim neist oli professor Rinio Bruttomesso, Veeäärsete Linnade Keskuse direktor.

Muuseum on korraldanud lisaks ülalnimetatud temaatikale ka kunstihariduslikke koolitusi keraamika, maastikukunsti, objektikunsti (tarbeesemete taaskasutus kunstiteostena, heinaskulptuurid looduses, tuleskulptuurid veel jne) valdkondades, et stimuleerida erinevate vanusegruppide inimesi loovusele. Muuseum on süstemaatiliselt tegelenud ka puuetega inimeste kunstiharidusega, korraldanud rahvusvahelisi sümpoosione ning koolitusi nii füüsiliste kui vaimsete puuetega inimestele.

 
     
     
     
 
© SA Uue Kunsti Muuseum