Uued teosed Uue Kunsti Muuseumi kollektsioonis

TERE TULEMAST
UUE KUNSTI MUUSEUMISSE!


 
 
AVALEHELE MUUSEUMIST NÄITUSED ÜRITUSED KUNSTIKOGU RAAMATUKOGU FILMIFESTIVAL UUDISED
      Jooksvad üritused Tulevik

WARE projekt /

   
         

PÄRNU VISIOONIKONVERENTSID


GRUNDTVIGI   ELUKESTVA   ÕPPEPROGRAMMI   KOOSTÖÖPROJEKT   "WARE"


PÄRNU
VISIOONIKONVERENTSID
PROGRAMMIST PROJEKTI
TULEMUSED

Projekti on toetatud
Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm
GRUNDTVIG

Grundtvigi õpikoostööprojekt WARE:
ranna-alade regenereerimine

Projekti jooksul kogutud kogemused ja teadmised kajastuvad projekti inglise keelsel kodulehel.
VIIDE PROJEKTI KODULEHELE (inglise keeles)

 


  Grundtvigi elukestva õppeprogrammi koostööprojekt WaRe (lühend pealkirjast Waterfront Regeneration) viis kokku teadlasi, arhitekte, urbaniste, omavalitsusjuhte, planeeriguspetsialiste, tudengeid, ettevõtjaid, ajakirjanikke, aktiivseid kodanikuühiskonna esindajaid, kes on huvitatud endiste sadamate ja vee-äärsete tootmisalade taaskasutusse andmisest.

Projektis osalesid erinevate eluvaldkondade esindajad kuuest riigist (Itaalia, Portugal, Sloveenia, Tšehhi, Slovakkia ja Eesti). Kõiki neid ühendas soov laiendada ülalnimetatud aladele kultuuri, spordi, hariduse, vaba aja veetmise võimalusi. Läbi kahe aasta kestnud projekti käigus leidsid aset avalikud seminarid, konverentsid, ümarlauad kõigis partnerriikides. Haarates kaasa arhitektuuritudengeid Sloveenia, Portugali, Tšehhi ja Slovakkia ülikoolide arhitektuuriteaduskondadest, genereerisime mitmeid lennukaid ideid just endiste sadamate regenereerimiseks.

Koostöös partneritega koostasime võrdleva tabeli viie riigi sadamalinnade peamiste parameetrite võrdlemiseks. Selgus, et ühes grupis on endiste sotsialismimaade linnad oma arenguraskustega, teises aga nn endise “vaba Euroopa” linnad. Ida-Euroopa sadamalinnade arengumootoriks arvati olevat kiire erastamine, ent paljudel juhtudel on avalik võim seetõttu kaotanud kontrolli ettevõtluse üle just vee-äärsetel aladel. Seadusandluses puuduvad piisavalt efektiivsed meetmed, mis aitaksid kõrgendatud avaliku huviga territooriumidel (kallasrajad, lammutatud või varemetes tööstushoonete alad) motiveerida eraomanikke toimima avalikes huvides. Koostööprojekti käigus koostatud dokumentatsioon on suureks abiliseks sadamalinnade administratsioonidele elukeskkonna kujundamisel vastavalt 21. sajandi Euroopale kohaselt.

Loodame, et meie projekti tulemid, mis jäädvustatud ingliskeelsetes dokumentides aadressil www.fa.uni-lj.si/ware , aitavad ka teiste linnade kodanikel õppida meie kogemustest.
 
 

Õpime Euroopa parimatest kogemustest rannikulinnade jätkusuutlikuks arenguks!

     
     
 
© SA Uue Kunsti Muuseum